Dades de l’entitat:

BONA VOLUNTAT EN ACCIÓ
Constitució: 1997
NIF: G61400073
Adreça:
Passeig de Montjuïc, 70, baixos
08004 Barcelona
Tel: 931 926 260
Web: http://www.bonavoluntat.org E-mail: info@bonavoluntat.org

 

Estatuts:

Enllaç als estatuts (document.pdf)
Estatuts diligenciats 2020

 

Funcions de l’associació:

Bona Voluntat en Acció som una ONG que des de 1997 treballem al barri del Poble-sec per la inserció social i laboral de persones en situació o risc d’exclusió social. Som una associació declarada de utilitat pública en el 2007, laica, apartidista i independent que treballem en xarxa amb la resta d’agents del territori per millorar la situació de les famílies . Treballem per la inserció de cadascuna de les persones i famílies usuàries a través de plans de treball individualitzats.

 • Ajudar socialment a persones desfavorides en risc d’exclusió o marginació social.
 • Promoure, recolzar i realitzar accions encaminades a la integració sociolaboral de les persones i a la defensa dels drets humans.
 • Fomentar el voluntariat, la participació de les persones associades i el treball en xarxa de les persones, entitats i institucions.

Activitats:

 • Activitats destinades a cobrir les necessitats bàsiques a persones sense recursos. S’inclou la distribució periòdica i gratuïta de lots d’aliments, roba i qualsevol altre article de primera necessitat.
 • Activitats destinades a la informació, assessorament i orientació d’usuaris i usuàries en termes relacionats amb la inserció sociolaboral i recursos públics o privats a l’abast.
 • Activitats destinades a facilitar l’accés al treball dels usuaris i usuàries.
 • Activitats destinades a la formació d’usuaris i usuàries i voluntaris i voluntàries.
 • Activitats destinades a la integració social i escolar de nens i joves.
 • Activitats destinades a la promoció i foment del voluntariat.
 • Activitats destinades a la participació de les persones associades en la gestió, organització i planificació d’activitats i projectes de l’associació.
 • Activitats destinades a facilitar, promocionar i participar en el treball en xarxa.
 • Activitats destinades a la viabilitat de l’entitat.

Més informació de l’associació:

JUNTA DIRECTIVA
Presidenta: Aurora Mahedero Pizarro
Vicepresident: Jordi Cosp Gómez
Secretari: Jaume Salinas Ferraz
Tresorera: Mª del Carmen Pérez Larios
Vocal: María José Rodríguez Espejo
Vocal: María Rosa Pradera Sierra
Vocal: Lluïsa Bertran Martí
Vocal: Françoise Léger

 

ORGANIGRAMA DE L’ENTITAT

Gestió, projectes i comptabilitat: Yohana Cardinali
Treball social: Júlia Martínez i Vanesa Hernández
Coordinació, voluntariat i gestió: Mercè Amat
Inserció laboral, formació i prospecció laboral: Pau Romero
Reforç escolar: Vanesa Hernández
Logística i control magatzem: Alí El Baamrani

 

INFORME DE RETRIBUCIONS

Els membres de la Junta Directiva, no perceben cap retribució fixa ni variable. L’exercici dels càrrecs és voluntari i gratuït. L’associació no té concedits préstecs als membres de la Junta Directiva.

Pressupost 2018
Pressupost 2019

Pressupost 2020

Pressupost 2021

Pressupost 2022

COMPTES ANUALS

Comptes anuals auditats 2021 

Comptes anuals auditats 2020 

Comptes anuals auditats 2019
Comptes anuals auditats 2018
Comptes anuals auditats 2017
Comptes anuals auditats 2016
Comptes anuals auditats 2015
Comptes anuals auditats 2014

 

MEMÒRIES D’ACTIVITATS:

Memòria d’activitats del 2021

Memòria d’activitats del 2020

Memòria d’activitats del 2019
Memòria d’activitats del 2018
Memòria d’activitats del 2017
Memòria d’activitats del 2016
Memòria d’activitats del 2015
Memòria d’activitats del 2014
Memòria d’activitats del 2013

Subvencions i imports de contractes, convenis i ajudes rebudes del 2014 a l’actualitat.

Última actualització: 13/04/2022