A qui s’adrecen els serveis de Bona Voluntat en Acció?

 • Molts dels nostres usuaris i usuàries venen dels Centres de Serveis Socials de l’Ajuntament, d’altres entitats o són persones que s’adrecen directament al nostre local.
 • Totes les persones i famílies del barri i districte Sants-Montjuïc poden ser usuàries de la nostra entitat, si pateixen dificultats econòmiques, socials o personals.
 • Prioritzem la urgència d’actuació i els casos on hi ha implicats menors d’edat.
 • Atenem principalment persones en edat laboral que han perdut la feina o tenen feines precàries, donant suport a la reinserció sociolaboral.
 • Per motius de proximitat atenem a veïns i veïnes del barri del Poble-sec i rodalia (Sant Antoni, Sants, Font de la Guatlla…)
 • Fem plans de treball de sis mesos (prorrogables) per aquelles persones que lluiten pel seu futur però que no han pogut resoldre la situació.

Les característiques principals de les persones beneficiàries són:

 • Persones desocupades, amb manca de recursos econòmics i algunes amb poca o cap formació.
 • Persones que pateixen les conseqüències del desarrelament, pobresa, marginació i exclusió social.
 • Famílies monoparentals (generalment, mare a l’atur amb fills).
 • Persones immigrants i en procés d’inclusió social.
 • Dones, víctimes de violència de gènere o amb dificultats d’accés al món laboral.
 • Persones amb PIRMI o pensió insuficient.
 • Joves nouvinguts.