Treballem per a la inclusió social i laboral

Des de 1997, treballem al barri del Poble-sec i rodalies impartint formació, promovent la inserció laboral i cobrint les necessitats bàsiques de les famílies més desfavorides del nostre entorn.

MISSIÓ:
Atendre les necessitats de les persones en situació de vulnerabilitat, residents al districte deSants-Montjuïc, amb una especial atenció a la infància i als processos de feminització de la pobresa, facilitant la inclusió social d’aquestes persones mitjançant una assistència social i integradora a través dels següents serveis: acollida i plans de treball, cobertura de les necessitats bàsiques, formació, taller d’inserció laboral, intermediació i prospecció laboral, atenció a la infància, reforç escolar, activitats d’inclusió social i sensibilització i prevenció de la violència de gènere.

VISIÓ:
Promoure l’autonomia i la dignitat de les persones en un entorn d’igualtat sociolaboral, a través de la prestació de serveis innovadors, per aconseguir la plena integració social millorant l’ocupabilitat de les persones i famílies vulnerables (principalment persones immigrants, persones en situació d’atur, infants, dones víctimes de violència de gènere i persones en procés d’envelliment), com a plataforma d’integració social per aconseguir una societat més igualitària.

Com treballem

A qui ajudem

Atenem principalment persones en edat laboral que han perdut la feina o tenen feines precàries, donant suport a la reinserció sociolaboral. Prioritzem la urgència d’actuació i els casos on hi ha implicats menors d’edat.

Què fem

Intermediació laboral, plans de treball personalitzats, activitats per a infants, lliurament setmanal de necessitats bàsiques, cursos de formació, tallers d’inserció laboral o servei d’acollida son algunes de les nostres principals àrees d’actuació.

On actuem

 Treballem al barri del Poble-sec de Barcelona, on fenòmens com l’atur o l’arribada de persones immigrades s’han donat amb força els darrers anys, i on l’envelliment de la població, la baixa renda per càpita o el mal estat dels habitatges són problemes quotidians.