El Taller d’Inserció Laboral és un servei d’acompanyament i suport en la recerca de feina i que compta amb diversos espais.

En primer lloc, un espai de recerca on posem a l’abast dels i les usuàries les ofertes del dia que prèviament hem cercat a Internet, o a través de la borsa de treball pròpia, i on també facilitem les eines per a la recerca (correu electrònic, telèfon per a concertar entrevistes, elaboració i còpies dels currículums i cartes de presentació).

Es tracta d’una activitat grupal (la mitjana d’assistència és de 25 persones) en la qual comptem amb el suport de persones voluntàries que acompanyen durant tot el procés als usuaris/es, a part de dues tècniques treballadores de l’entitat. Es realitza setmanalment.

També comptem amb un Taller de Competències Professionals que es realitza setmanalment, amb l’objectiu d’analitzar la trajectòria professional de les persones ateses en el taller laboral, reforçar les habilitats i les capacitats de cada participant i preparar-se per a futures entrevistes de treball.

Per últim, el taller d’inserció laboral inclou unes sessions personalitzades específiques dirigides a la millora de la recerca de feina. Per tal d’afavorir el procés d’inserció laboral, poder fer un seguiment més personalitzat i també poder dotar a les persones usuàries de les eines de recerca d’una manera més efectiva, sobretot en quant a les tecnologies de la comunicació i la informació.

Aquestes activitats són gestionades per voluntaris i voluntàries que donen suport i acompanyament en la recerca de treball als usuaris i usuàries de l’entitat, facilitant els mitjans materials, ofertes d’internet, telèfon, correu electrònic, per tal de concertar entrevistes de treball, al mateix temps que es presta una formació general en tècniques de recerca i habilitats personals.