Bona Voluntat en Acció (BVA) és una Associació basada en el voluntariat que treballa des de 1997 per a la inclusió social i laboral de persones que es troben en situació d’exclusió social del barri del Poble-sec i rodalia, a Barcelona.

Des de Bona Voluntat en Acció es treballa donant resposta a situacions de desigualtat social que es troben en la nostra societat, a través d’una acció integradora i transversal, que inclou des de l’atenció de necessitats bàsiques com l’alimentació fins a la formació en llengües i la inserció sociolaboral.

El nostre principal objectiu és l’acompanyament de les persones en el seu procés d’integració a través d’un pla de treball adaptat a les necessitats de les famílies. Des de BVA s’ofereixen diferents serveis d’informació i assessorament, així com altres activitats.