Com a Associació basada en la promoció de la inclusió social, tenim clar que l’avanç cap a una societat més justa i igualitària és un dels nostres principals objectius. Per això, en el nostre treball és fonamental l’aplicació d’una perspectiva feminista interseccional. A nivell comunitari, el 22 de febrer vam participar en el Consell Sectorial de Dones, Gènere i LGTBI de Sants-Montjuïc, que va ser una excel·lent oportunitat per a conèixer amb més profunditat els recursos del barri i enfortir el nostre treball en xarxa.

En quant a la sensibilització i prevenció de les violències masclistes, destacar la xerrada que setmanalment les treballadores socials realitzen a totes les noves persones usuàries. L’objectiu és que puguin identificar-les, entendre la problemàtica, reflexionar sobre formes saludables de relacionar-se, conèixer els recursos socials existents sobre aquest tema així com els seus drets, i especialment saber que la nostra entitat és un espai segur al qual poden acudir en cerca de suport.