Les persones i famílies que estem atenent tenen un nivell adquisitiu molt baix i dificultats amb la llengua, per la qual cosa els resulta pràcticament impossible efectuar un seguiment dels estudis dels seus fills i filles.

Les activitats per a Infants (Reforç Escolar, Casal d’Estiu i Nadal Solidari) completen el pla de treball holístic de les famílies usuàries, paral·lelament al cobriment de Necessitats Bàsiques amb productes específics per als infants.

  • Reforç escolar.
  • Reforç ESO.
  • Casal d’estiu.
  • Nadal solidari al Poble-sec.