El servei d’acollida de Bona Voluntat en Acció ofereix informació, orientació i assessorament a persones i famílies que es troben en situació de risc d’exclusió social. 

Un cop fet el diagnòstic de la situació es crea un pla de treball, que té una durada d’entre 6 mesos i 1 any com a màxim, amb els recursos de l’entitat i el compromís de la persona. L’objectiu és acompanyar a la persona en el seu itinerari donant-li eines per augmentar les seves possibilitats (informació de recursos, coneixements, espai de recerca de feina, suport emocional…) per superar la situació de risc. Durant tot el procés de participació en l’entitat es realitzen seguiments personals i coordinacions entre l’equip de professionals interns, externs i els voluntaris i les voluntàries per tal de millorar l’actuació envers la persona.

El treball en xarxa amb altres agents, serveis i recursos del barri  afavoreix l’atenció de la persona, i fa que tots treballin en una direcció: la inclusió.

Es pot accedir a l’entitat demanant cita prèvia directament o mitjançant  una derivació per part dels Serveis Socials o altres entitats, on s’haurà de demanar igualment cita prèvia.