Formació sobre Cures a persones dependents: Un pas en Bona Voluntat en Acció

A Bona Voluntat en Acció, hem realitzat amb èxit una enriquidora formació sobre cures a persones dependents. Aquesta iniciativa ha comptat amb la participació de 26 persones usuàries de l’entitat, totes elles integrants actives dels nostres tallers d’inserció laboral. Durant el curs, hem proporcionat coneixements essencials en tècniques d’atenció bàsica, entre les quals destaquen la presa de tensió i la valoració del nivell de sucre, que ajudaran a millorar l’atenció domiciliària a les persones grans.

Les persones assistents a la formació han estat una peça clau en aquest procés, mostrant un gran interès i motivació per aprendre i millorar les seves habilitats en el camp de les cures a les persones dependents. A través d’una part pràctica i altra teòrica, han aprés diferents tècniques que els seran d’utilitat en la seva tasca d’atendre als més grans amb eficiència i calidesa.

Els continguts de la formació han estat dissenyats per dos infermeres voluntàries, persones amb una gran vocació d’ajudar als altres i amb una experiència en el camp de la salut. La seva dedicació i professionalitat han estat fonamentals per a l’èxit d’aquesta iniciativa, oferint als participants una perspectiva realista i enriquidora sobre com prestar una atenció adequada a les persones grans.

A més de les tècniques mencionades anteriorment, els participants han après a identificar les necessitats especials de les persones grans, com ara l’acompanyament emocional i la importància de la paciència i l’empatia en aquesta tasca tan valuosa. La formació també ha abordat qüestions importants sobre seguretat i higiene en l’atenció domiciliària, assegurant que les persones assistents estiguin plenament preparades per proporcionar un servei complet i responsable.

La formació sobre cures a persones grans ha estat tot un èxit a Bona Voluntat en Acció, gràcies a la dedicació i esforç de les persones usuàries que han participat activament en el curs. Aquesta iniciativa ha proporcionat els coneixements necessaris per a una atenció domiciliària de qualitat i afectuosa, enfortint el compromís de la nostra entitat amb el benestar dels més grans de la comunitat.

Agraïm especialment a les dues infermeres voluntàries que han compartit el seu coneixement i temps, fent possible aquesta formació valuosa. Amb la preparació adquirida, les persones assistents estan ara més preparades per afrontar els reptes i les responsabilitats que implica l’atenció a les persones grans, contribuint així a millorar la seva qualitat de vida i a fomentar un entorn més solidari i emprenedor. Continuarem treballant amb el mateix compromís i entusiasme per seguir impulsant projectes que promoguin el bé comú i el creixement personal i social.