Reconeixement i suport en el Grup de Dones

En l’última sessió del Grup de Dones vam tenir l’ocasió de conèixer-nos més, tant a nosaltres mateixes com a les companyes, d’enfortir la nostra autoestima i de posar l’atenció en les nostres emocions. 

Imaginant-nos que teníem l’oportunitat de deixar tot enrere i de poder construir una nova comunitat allunyada del soroll del món, ens vam preguntar sobre les nostres qualitats, habilitats i capacitats, sobre tot allò que podríem aportar cadascuna, així com el que el grup ens podria aportar i en el que ens podria ajudar a nosaltres. D’aquesta manera vam poder reflexionar sobre la nostra interdependència com a humanes, sobre com totes tenim les nostres qualitats i habilitats alhora que dificultats i defectes, i per això ens podem sempre enriquir les unes de les altres, donant i rebent en funció de les nostres capacitats, necessitats i desitgs.

També vam parar a escoltar-nos a nosaltres mateixes, al nostre cos i sensacions, per a en primer lloc identificar i comprendre quines eren les emocions que amb més intensitat estàvem sentint en aquest moment o en el nostre dia a dia, per a després compartir-ho i reflexionar-ho conjuntament amb les companyes, creant un espai segur en el qual poder permetre’ns deixar anar tot el que portàvem dins i donar-nos suport les unes a les altres.