Donació OAK HOUSE SCHOOL

El 21 de març, vam rebre una generosa donació de 392 kg i 219 litres per part de Oak House School. Aquesta donació va incloure una gran varietat d’aliments com pasta, arròs, llegums en pot, llegums secs, farina, galetes, sal, sucre, conserves, oli, brou i llet, destinats a ajudar a cobrir les necessitats bàsiques de les persones usuàries de Bona Voluntat en Acció.

Des d’aquí, volem expressar el nostre sincer agraïment per la continuada col·laboració i generositat de Oak House durant més de 10 anys. La seva contribució constant ha estat fonamental per al nostre treball.