Xecs rebuts per la Fundació Formació i Treball

El mes passat vam rebre 40 xecs (amb un valor total de 400€) que ens ha entregat @fundacioformacioitreball per a que les nostres persones usuàries puguin anar a comprar roba a les Botigues Amigues de Formació i Treball. Moltes gràcies!

Cada any ens entreguen xecs i són de gran ajuda per ajudar a cobrir part d’aquesta necessitat de les famílies que atenem.