Fundació Quiero Trabajo

La Fundació Vull Treball (FQT) té com a objectiu facilitar la reinserció sociolaboral de persones, fonamentalment dones en risc d’exclusió social, preparant-les per afrontar la seva entrevista de feina i ajudant-les a recuperar la confiança en si mateixes. Les dones arriben a la Fundació amb una entrevista de feina confirmada. La fundació els ajuda a preparar la seva entrevista i els ofereix assessoria d’imatge i la preparació necessària per afrontar-la amb més seguretat en si mateixes i, per tant, més possibilitats d’èxit.

A l’Abril hem enfortit la relació amb Fundació Quiero Trabajo realitzant 5 derivacions directes on es preparen entrevistes amb dones en situació de vulnerabiltat i també els hi donen un conjunt de roba nova adecuat per afrontar l’entrevista. D’altre banda continuem treballant en xarxa fent derivacions formatives a altres entitats com el Centre de Promoció Social Francesc Palau, Migrastudium, Mujeres Pa’lante, entre altres.