Curs d’albanyileria

Durant la jornada del 2 d’agost, es va desenvolupar amb èxit una sessió de formació centrada en l’àmbit de l’albanyileria. Aquesta sessió va tenir com a objectiu principal proporcionar als participants les nocions bàsiques relacionades amb les eines i les barreges essencials dins d’una reforma. A més, es va abordar la identificació de problemàtiques comunes, com les humitats i altres qüestions rellevants.

Una de les parts més importants de la formació va ser l’exploració de quins materials i procediments serien més adients en funció de la problemàtica específica detectada. Aquest enfocament pràctic va donar als assistents les eines necessàries per abordar diverses situacions que es poden presentar en entorns domèstics. A més, es va realitzar una pràctica per equips, portant a terme reparacions sencilles al local de Bona Voluntat.

Aquesta formació es va demostrar com una eina inestimable per a aquells que volen ser més autònoms i autosuficients en la realització de petites reparacions en un domicili.