Assemblea General Ordinària del 2022

A Bona Voluntat en Acció ens encanta la nostra feina i ens encanta la feina ben feta!

Es per això que el 28 de juny vam celebrar la nostra Assemblea General Ordinària anual, on vam tractar el següent ordre del dia:-

-Aprovació de l’acta anterior

-Aprovació de la memòria i estat de comptes del 2021

-Projecte d’actuació i pressupost pel 2022

-Torn obert de preguntes