Hem rebut una ajuda de Mapfre Acció Social

Mapfre Acció Social ha reconegur la tasca que fem a Bona Voluntat en Acció per l’ “Acollida i inserció socio laboral de dones en risc d’exclusió”.

Ens han concedit una de les seves ajudes de 3.000 euros per seguir treballant en el recolzament a dones, la gran majoria d’elles migrades o nouvingudes, en les seves diferents realitats, famílies monoparentals o amb càrregues familiars, dones víctimes de la violència de gènere o amb dificultats d’accés al món laboral.

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/donaciones/proyectos-finalizados/convocatoria-ayudas-proyectos-sociales/

Moltes gràcies!